Erinomaisen tärkeä, mutta vaikea aihe.

Joissakin yhteyksissä moraali koetaan synonyymiksi etiikan kanssa. Minä olen eri mieltä. Minun mielestäni moraali liittyy enemmän yksilön (lähinä ihmisen) käyttäytymiseen ja toimintaan. Etiikka ja eettiset arvot taas puolestaan ovat mielestäni enemmänkin yritysten ja yhteisöjen toimintaan liittyviä arvoja. Siis noin pääsääntöisesti. Eli ihan yksittäisen ihmisen kannalta voidaan mielestäni mielummin miettiä hänen moraaliaan kuin eettisiä arvoja ja niiden toteuttamista tai toteuttamatta jättämistä.

Mikä on moraalisesti oikein ja mikä väärin? Kuka tai mikä sen määrittelee ja päättää?

Vaikea kysymys. Kysymys jonka perusteella voidaan saada aikaiseksi paljonkin erilaisia mielipiteitä. Uskoisin kuitenkin että lähtökohta on se, että on parempi toimia moraalisesti oikein, kuin moraalisesti väärin. Eli on toivottavaa ja suotavaa noudattaa moraalisia sääntöjä. Jotka määrittää kuka? Ja millä oikeudella?

Moraali ja uskonto. Äkkiseltään ajateltuna voisi olettaa että kaikki valtauskonnot tavoittelevat poikkeuksetta jäseniensä moraalista oikein toimintaa. En kuitenkaan itse lähtisi tekemään ihan noin suoraviivaisia johtopäätöksiä. Onko esimerkiksi kuolemantuomio moraalisesti oikein vai väärin? Käsittääkseni siitä ovat jotkut uskonnotkin (en kylläkään ole mikään asiantuntija) eri mieltä. Uskonpuhdistukset? Uskonnon varjolla tehdyt murhat? Onko siinä moraali mukana? Ja missä muodossa?

Entä seksi ja moraali? Usein tuntuu silltä että jos nyky-yhteiskunnassa jotakuta moititaan moraalittomaksi, liittyy se jollain tavalla seksiin. Moraali ja moraalittomuus on mielestäni kuitenkin myös paljon muuta.

Moraalin vartija. (?). Ainakin minulle tulee ensimmäisenä mieleen joku keski-ikää vanhempi naisihminen, vanhapiika kenties, jolla on elämäntehtävänä pitää huoli ettei kukaan lähiympäristössä tee mitään vähänkään moraalitonta. Ja jos tekeekin, niin se pitää pikimmiten saattaa muidenkin tiedoksi. 

Kaksoismoraali. Tulkintoja sanan tarkoiotuksesta on monia, useimmat liittyvät jälleen taas tavalla tai toisella seksiin. Mielestäni kuitenkin kyseessä on lähinnä sanojen ja tekojen ristiriita. Eli siis jos puhuu yhtä ja tekee toista, on kyseessä kaksoismoraali. Ei siis ole mitenkään moraalisesti oikein toimia kaksoismoraalin mukaisesti.

Entä miten itse suhdaudun moraaliin ja moraalisääntöihin? Kuten varmaan minut hyvin tuntevat ihmiset tietävät, on lapsuuteni kasvatus ollut hyvinkin tiukka kaikkien moraali- (ja muihinkin) sääntöihin itsestään selvyytenä suhtautuva. Hyvä näin, vai onko? No ainakin minulle on mielestäni tehty pienestä pitäen hyvinkin selväksi mikä on oikein ja mikä väärin. Noin niinkuin yleisten ja vallassa olevien moraalisäännösten puitteissa. Hyvä näin vai onko? Koska on aika muodostaa oma mielipide näistä asioista? Vai saako niin tehdä koskaan? Koska olen aikuinen? Eikö aikuinen olekkaan lapsuutensa muovaama?

En missään tapauksessa halua kyseenalaistaa saamani kasvatuksen ja sen myötä tulleiden moraalisäännösten oikeellisuutta. Mutta kuitenkin. Joskus tulee kuitenkin aina se oman mielipiteen ja vakaumuksen paikka.

Esimerkkejä.

Onko moraalisesti väärin vastustaa olemassa olevaa yhteiskunnallista ja lainsäädännöllistä hallintoa? Niinpä. Eli jos vaikkapa sananvapaus on kielletty tai rajoitettu, toimit sääntöjen mukaan. Jos hallitsevan hallintojärjestelmän tavoitteena on kaasuttaa kaikki juutalaiset taivaan tuuliin, niin sitten tehdään niin. Onhan siis moraalisesti väärin vastustaa vallassa olevaa hallintoa. No okei. Vähän ("vähän") ehkä kärjistin, mutta se mitä yritän sanoa on se, että moraalisia ristiriitoja varmasti tulee kaikille joskus vastaan. Mutta missä vaiheessa voit tuoda oman mielipiteesi julki? Jonkun on se joskus tehtävä ensimmäisenä, ihan noin yhteiskunnallisestikin. Mutta myös noin ihan pienen ihmisen, yksilön, oikeuksiin pitäisi mielestäni kuulua myös oman henkilökohtaisen moraalikäsityksen muodostus. Ja sen mukainen toiminta. Mutta valitettavasti se joskus, ainakin joissakin maissa, tietää vankilaan menoa tai jopa hengen menetystä. (Ja nyt en edes kärjistänyt...)

Onko kuoleman rangaistus moraalisesti oikein? Niinpä. Entä onko moraalisesti oikein teloittaa henkilö, joka on ihan huvikseen kiduttanut, raiskannut ja lopulta tappanut sinun lapsesi? Siinäpä se. Voiko moraalikäsityksissä olla poikkeuksia? Onko se moraalisesti oikein?

Moraali ja laki. Kumpi on tärkeämpi? Jos joku, esimerkiksi veronkierto, voidaan tehdä lakien puitteissa, niin onko se moraalisesti oikein? Entäpä jos lain mukaan on kiellettyä ottaa loukkaantunut villieläin hoidettavaksi, niin onko täysin väärin tehdä toisin?

Taisi tulla (taas kerran) huomattavasti enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. No toisaalta se oli vähän tarkoituskin. Ihan vaan sen vuoksi että saisin mahdollisimman paljon vastauksia ja kommenttaja tähän tarinaan. Enkä edes vielä ottanut esille sitä, että onko moraalisesti oikein syödä viattomia eläimiä... Tai onko moraalisesti oikein laittaa ihmisravinnoksi tarkoitettuihin elintarvikkeisiin kaikki mahdolliset lain mukaiset lisäaineet...

Oma mielipiteeni moraaliin ja sen käytännön toteuttamiseen on mielestäni melko selkeä. Minulle ei niinkään aseta rajoja vallitseva lainsäädäntö (vaikka ehkä pitäisi), vaan lähinnä se minkä tunnen sisimmässäni olevan oikein tai väärin. Luonnollisesti se noudattaa hyvinkin pitkälle juuri tuota yhteiskunnan sanelemaa ja hyväksi havaitsemaa linjaa, mutta joitakin poikkeuksia kuitenkin aina välillä vastaan tulee. En esimerkiksi ole nähnyt tarpeelliseksi hakea lupia siihen että talomme alakerrassa oleva "autotalli" on otettu muuhun käyttöön. Ja jos välillä ajan autolla ylinopeutta, silloin kun se omasta mielestäni on turvallista, en koe tomivani moraalisesti väärin, vaikka lakia rikonkin. Jos saan siitä sakot, koen kuitenkin moraaliseksi velvollisuudeksini maksaa ne.

Itsemurha. Käsittääkseni laki ei sitä kiellä. Johtuu ehkä siitä että mahdollisesti syyllinen tuomittava ei enää ole hengissä. Mutta onko se moraalisesti oikein vai väärin. Varmaankin pääsääntöisesti väärin, mutta onko olemassa moraalisesti hyväksyttäviä poikkeuksia? Eutanasia? Samoin. Vaikea asia. Ei varmaankaan ole kumpaankaan mahdollista sanoa suoraa vastausta kyllä tai ei. Ainakaan minun mielestäni. Jos olet erimieltä, kaipaan perusteluja.

Onko moraali tai sen noudattaminen tärkeää? Onko sillä mitään väliä? Mielestäni kuitenkin jonkinlaiset moraalisäännökset (tai mitä nimitystä niistä sitten haluatkin käyttää) ovat tärkeitä yksittäisen pienen yksilön kannalta. Jos et ole luonteeltasi sellainen nyky-yhteiskunnan suosima päällekäyvä suoriutuja, on sinulla mielestäni kuitenkin täysi oikeus olla ja vaikuttaa omaan elämääsi ilman mitään ylitsekäymättömiä sääntöjä tai asetuksia.

Vakaa ja oikeudenmukainen elämänympäristö on varmasti kuitenkin kaikkien mielestä aivan perustavaa laatua oleva edellytys hyvälle ja tasapainoiselle elämälle. Tuota asiaa ei varmaankaan tule usein pohdittua. Silloin kun asiat ovat hyvin. Mutta jos tuo tasapaino selkeästi järkkyy, tulee asian tärkeys välittömästi ja kärjistetysti useimpien mieleen. Moraali tai sen puute vaikuttaa mielestäni myös tuohon asiaan hyvin oleellisesti.

Eli onko siis tärkeämpää että hallitsevassa asemassa olevat ihmiset toimivat moraalisesti oikein? Verrattuna "tavallisiin " kansalaisiin? Historiasta löytyy esimerkkejä tähänkin asiaan liittyen. Mutta en nyt lähde niitä puimaan. Katsotaan vaan tulevaisuuteen. Ja toivotaan parasta.

Ja jos tarve vaatii, niin sitten toimeen tartutaan. Tavalla tai toisella. Ainakin joidenkin moraalikäsitysten ja normien mukaisesti. Miten kukin itse asian haluaa nähdä ja itsellensä selittää.